Veiligheid & Conformiteit

Het primaire doel van de afdeling Veiligheid is het handhaven van een toestand waarin de potentiële risico’s voor personen of eigendommen effectief worden beheerd en binnen aanvaardbare grenzen worden gehouden.

Omdat veiligheid eerder een dynamisch dan een statisch concept is, is het noodzakelijk dat de veiligheidsprotocollen nauwgezet worden afgestemd op het operationele kader van Air Belgium.

Air Belgium handelt op basis van de 4 onderstaande pijlers:

Veiligheidsbeleid en duidelijke doelstellingen

  • We bepalen en communiceren een duidelijk veiligheidsbeleid dat de verbintenissen van de luchtvaartmaatschappij ten opzichte van veiligheid beschrijft.
  • We definiëren onze eigen meetbare veiligheidsdoelstellingen om de veiligheidsperformantie voortdurend te verbeteren.

Beheer van veiligheidsrisico’s

  • Het team identificeert potentiële gevaren en beoordeelt de bijbehorende risico’s in alle aspecten van de activiteiten van de luchtvaartmaatschappij.
  • We gebruiken gegevens, rapporten en feedback om veiligheidsrisico’s uitgebreid te analyseren en te classificeren.
  • We beheren en beperken geïdentificeerde risico’s effectief.

Veiligheidsgarantie

  • Air Belgium implementeert een robuust veiligheidsbeheersysteem om te garanderen dat het veiligheidsbeleid en de veiligheidsprocedures worden gevolgd.
  • We beheren een risicoregister om geïdentificeerde risico’s samen te vatten en op te volgen, zodat we een volledig inzicht krijgen in potentiële bedreigingen voor de activiteiten.

Stimuleren van veiligheid

  • We initiëren en promoten bewustmakingscampagnes en opleidingsprogramma’s rond veiligheid voor alle personeelsleden van Air Belgium om duidelijk de verantwoordelijkheid van elk individu binnen Air Belgium voor het behoud van een veilige omgeving uit te leggen.
  • We moedigen het rapporteren van veiligheidsincidenten en bijna-ongevallen aan om continue verbetering te vergemakkelijken.

Het verband tussen Veiligheid en Compliance Monitoring is inherent met elkaar verweven. Regelgeving is nauwgezet opgesteld om de veiligheidsnormen binnen luchtvaartmaatschappijen te verhogen.

Door zich aan deze voorschriften te houden, voldoet Air Belgium niet alleen aan de voorgeschreven minimumcriteria, maar creëert en handhaaft het ook een basisnorm voor een aanvaardbaar veiligheidsniveau.

Een systematische controleaanpak, bestaande uit audits en inspecties, wordt geïmplementeerd om een voortdurende naleving te garanderen, waardoor de luchtvaartmaatschappij volledig in lijn blijft met de evoluerende wettelijke vereisten.