Bedrijfsverantwoordelijkheid

Duurzaamheid omarmen

In de wereld van vandaag zijn duurzaamheid en ecologische verantwoordelijkheid van het grootste belang. Ze raken elk facet van ons leven, ook de luchtvaartindustrie.

Binnen het dynamische landschap van de internationale economie en luchtvaartsector worden we geconfronteerd met dringende wereldwijde uitdagingen zoals bevolkingsgroei, klimaatverandering en een groeiende vraag naar mobiliteit.

Onze activiteiten koolstofvrij maken is niet slechts een optie, maar een noodzaak. De luchtvaartsector heeft ambitieuze doelen gesteld en streeft naar een netto nuluitstoot van koolstof tegen 2050. De overgang van traditionele fossiele brandstoffen naar duurzame vliegtuigbrandstof is een hoeksteen om dit doel te bereiken.

Voor Air Belgium is duurzaamheid niet zomaar een modewoord; het zit ingebakken in onze identiteit. We erkennen onze verantwoordelijkheid tegenover het milieu en de maatschappij. Een duurzame en bewuste luchtvaartmaatschappij zijn is dan ook de kern van wie we zijn.

Nieuwe generatie vliegtuigen met kleinere CO2 voetafdruk

Investeren in de nieuwste generatie vliegtuigen met een kleinere ecologische voetafdruk is een van onze eerste acties. We hebben onze oudere vliegtuigen snel vervangen door modellen zoals de A330-900neo en A330-200ceo, die beide een superieure vliegervaring bieden en tegelijkertijd over verbeterde milieu- en technologische eigenschappen beschikken.

Deze ultramoderne vliegtuigen behoren tot de nieuwste die onder Belgische vlag vliegen.

Ecologische voordelen

In vergelijking met vliegtuigen van de vorige generatie verbruikt de Airbus A330-900neo gemiddeld 25% minder brandstof.

Een lager brandstofverbruik vertaalt zich in een lagere CO2-uitstoot in de atmosfeer – 25% minder per passagier. Het overtreft ook de CAEP-normen (Committee on Aviation Environmental Protection) met een vermindering van 27% in stikstofoxide-uitstoot.

Geluidsreductie

De A330-900neo staat bekend om zijn lage geluidsimpact en is de stilste cabine in zijn categorie. De geluidsimpact aan de buitenkant is beperkt dankzij doordachte materiaalkeuzes.

Air Belgium vliegt ook met twee A330-200ceo toestellen. Deze moderne vliegtuigen staan bekend om hun efficiëntie en betrouwbaarheid in vergelijking met vliegtuigen van een eerdere generatie en bieden aanzienlijke voordelen.

Weinig vliegtuigen van vergelijkbare grootte kunnen concurreren met de A330-200ceo. Dit vliegtuig van de laatste generatie heeft een unieke veelzijdigheid en een comfortabele en stille cabine, wat resulteert in een kleinere geluidsvoetafdruk.

Deze tweemotorige wide-body profiteert ook van gewichtsbesparing, wat leidt tot een verbeterd maximaal toelaatbaar startgewicht, wat een aanzienlijk voordeel geeft in brandstofverbruik.

Onze CO2-uitstoot compenseren

Air Belgium neemt actief deel aan het emissiehandelssysteem van de Europese Unie (EU ETS) om de uitstoot van broeikasgassen aan te pakken en te compenseren.

Via dit programma koopt de luchtvaartmaatschappij emissierechten om haar ecologische voetafdruk in balans te brengen. Het EU ETS legt een plafond vast voor de totale uitstoot van broeikasgassen die is toegestaan voor vliegtuigexploitanten die onder het systeem vallen.

Dit plafond wordt elk jaar geleidelijk verlaagd in overeenstemming met de klimaatdoelstellingen van de EU, zodat de uitstoot in de loop van de tijd geleidelijk afneemt.

De gegenereerde inkomsten komen voornamelijk ten goede aan de nationale begrotingen en de lidstaten gebruiken deze middelen om investeringen in hernieuwbare energie te ondersteunen, de energie-efficiëntie te verbeteren en koolstofarme technologieën te ontwikkelen. Deze initiatieven dragen verder bij tot de vermindering van de totale uitstoot en sluiten aan bij het engagement van Air Belgium op het vlak van milieuverantwoord ondernemen.

Sociale verantwoordelijkheid

Centraal in onze activiteiten staan de toegewijde mensen die ons team vormen. Hun bijdragen zijn essentieel en bepalen de kwaliteit van onze diensten.

We geven prioriteit aan het welzijn van onze teamleden en zien dit als cruciaal voor ons succes. Het creëren van een stimulerende en ondersteunende werkomgeving is voor ons van het grootste belang. Samen met onze teams zetten we ons in voor diversiteit en inclusiviteit. Dit streven naar een cultuur van openheid zorgt voor vlotte en positieve interacties voor al onze klanten.