Gevaarlijke goederen

Air Belgium is gecertificeerd voor het vervoer van gevaarlijke goederen en volgt de standaardrichtlijnen van de International Air Transport Association (IATA) voor transport, zonder operatorvariaties voor de hieronder vermelde aanvaarde klassen van gevaarlijke goederen.

Alle categorie├źn van gevaarlijke goederen kunnen worden aanvaard aan boord van onze vliegtuigen, behalve Klasse 1 (Explosieven) en Klasse 7 (Radioactief materiaal). Divisie 1.4 van Klasse 1 (stoffen en voorwerpen met een gering explosiegevaar) is echter vrijgesteld en kan aan boord worden geaccepteerd.

Gevaarlijke goederen als vracht

Gevaarlijke goederen mogen in vliegtuigen worden vervoerd volgens de Technische Instructies voor het Veilige Vervoer van Gevaarlijke Goederen via de Lucht, zoals vermeld door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) en op voorwaarde dat ze op de juiste manier worden voorbehandeld en gecontroleerd voor vervoer in overeenstemming met de regelgeving.

Sommige gevaarlijke goederen zijn te gevaarlijk voor luchtvervoer en mogen onder geen enkele omstandigheid aan boord van een vliegtuig worden vervoerd. Dit omvat elk voorwerp of elke stof die, zoals aangeboden voor vervoer, kan ontploffen, gevaarlijk kan reageren, een vlam of gevaarlijke warmteontwikkeling kan produceren of een gevaarlijke uitstoot van toxische, corrosieve of ontvlambare gassen of dampen kan veroorzaken onder omstandigheden die normaal voorkomen tijdens het vervoer.

Gevaarlijke goederen zijn onderverdeeld in 9 klassen, waarbij elke klasse het type gevaar weergeeft. Sommige klassen zijn verder onderverdeeld in sub-groepen.

Klassen van gevaarlijke goederen die geaccepteerd worden aan boord:

  • Sub-groep 1.4 van klasse 1: Stoffen en voorwerpen die geen noemenswaardig explosiegevaar opleveren.
  • Klasse 2: Gassen.
  • Klasse 3: Brandbare vloeistoffen.
  • Klasse 4: Brandbare vaste stoffen, voor zelfontbranding vatbare stoffen, stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen.
  • Klasse 5: Oxiderende stoffen en organische peroxiden.
  • Klasse 6: Giftige en infectueuze stoffen.
  • Klasse 8: Bijtende stoffen.
  • Klasse 9: Diverse.

Beperkte hoeveelheden gevaarlijke goederen mogen alleen worden vervoerd in overeenstemming met de beperkingen en bepalingen en alle toepasselijke vereisten van de technische instructies zoals beschreven in de meest recente IATA-handleidingen voor gevaarlijke goederen.

Vervoer op passagiersvluchten

Bepaalde voorwerpen kunnen de veiligheid van een vliegtuig in gevaar brengen. Daarom kan het vervoer ervan als handbagage of ingecheckte bagage verboden of beperkt zijn. Gevaarlijke goederen zijn voorwerpen of stoffen die een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid, de veiligheid, eigendommen of het milieu. Daarom moeten bepaalde beperkingen en regels worden toegepast voor het vervoer in zowel handbagage als ingecheckte bagage.

Deze voorwerpen kunnen alledaagse gebruiksvoorwerpen zijn zoals batterijen of bepaalde schoonmaakproducten. Soms kan een uitzondering worden gemaakt voor passagiers, op voorwaarde dat ze contact opnemen met Air Belgium voor voorafgaande goedkeuring.

Verboden voorwerpen