Sorry, we ondersteunen geen Internet Explorer.

Bagage

Toegestane
Verboden
Sportuitrusting
Muziekinstrumenten
Beschadigde bagage

Toegestane bagage

Bagage

Handbagage

Economy en Premium

 • Een stuck (55 cm hoog x 40 cm breed x 20 cm diep) - inclusief wielen en handgrepen)
 • Een kleine accessoire (laptoptas of handtas)

Maximum 10 kg in totaal.

Alle stukken handbagage moeten onder de stoel voor je of in het bagagevak boven je hoofd passen. Handbagage ’s die deze limieten overschrijden, moeten worden ingecheckt. Aangezien de opbergruimte in de cabine beperkt is, vervoeren we ze indien nodig in het ruim van het vliegtuig. Dit is in het belang van je eigen veiligheid en comfort en die van de andere passagiers.

Je accessoire moet gemakkelijk onder de stoel voor jou passen. Wanneer je echter aan een nooduitgang zit moet je je accessoire of enige andere handbagage in het bagagevak boven je hoofd opbergen omwille van veiligheidsredenen.

De volgende zaken mogen als accessoire worden vervoerd:

 • 1 handtas
 • 1 kleine aktetas
 • 1 kleine tas voor een notebookcomputer, camera
 • ander elektronisch toestel

Andere kleine voorwerpen zoals een jas, duty-free tas, enz. moeten in je handbagage of klein accessoire worden opgeborgen.

Business

 • Twee stukken (55 cm hoog x 40 cm breed x 20 cm diep - inclusief wielen en handgrepen)
 • Een kleine accessoire (laptoptas of handtas)

Maximum 16 kg in totaal. Je bagage mag niet meer dan 10 kg per stuk wegen.

Ingecheckte bagage

Je hebt recht op:

 • 1 stuk ingecheckte bagage (hoogte + breedte + diepte - inclusief wielen en handgrepen = maximum 158 cm), maximum gewicht van 30 kg, in Economy Class.
 • 2 x 1 stuk ingecheckte bagage (hoogte + breedte + diepte - inclusief wielen en handgrepen = maximum 158 cm), maximum gewicht van 30 kg, in Premium Class.
 • 2 x 1 stuk ingecheckte bagage (hoogte + breedte + diepte - inclusief wielen en handgrepen = maximum 158 cm), maximum gewicht van 32 kg, in Business Class.

Bagage voor kinderen

Meer informatie vind je in onze specifieke sectie voor kinderen

Ons beleid inzake bagageregels en -beperkingen wordt nader toegelicht in onze Algemene Vervoersvoorwaarden.

Verboden aan boord

Bagage

Sommige artikelen kunnen de veiligheid van een vliegtuig of de mensen aan boord in gevaar brengen. Daarom kan het vervoer ervan als bagage of ingecheckte bagage verboden of beperkt zijn.

Deze artikelen kunnen alledaagse gebruiksartikelen zijn zoals batterijen of bepaalde schoonmaakproducten. Soms kan er een uitzondering worden gemaakt voor passagiers, mits zij vooraf toestemming vragen aan Air Belgium.

Neem voor meer informatie over Gevaarlijke Goederen contact op met [email protected]

Verboden aan boord

Bagage van welke aard dan ook mag geen voorwerpen bevatten die:

 • Het vliegtuig, mensen of bezittingen in gevaar kunnen brengen
 • Beschadigd kunnen raken door het luchtvervoer
 • Niet naar behoren ingepakt zijn
 • Verboden zijn op grond van een geldende wet, regelgeving of bevel van een land om van, naar of over het luchtruim ervan vervoerd te worden
 • Niet geschikt zijn voor luchtvervoer vanwege het gewicht, de grootte of de aard ervan
 • Gasflessen - Brandbare vloeistoffen - Organische peroxiden - Giftige stoffen - Radioactieve stoffen
 • Corrosieve stoffen
 • Explosieve stoffen
 • Brandbare vaste stoffen
 • Oxiderende materialen
 • Besmettelijke stoffen
 • Gemagnetiseerde materialen
 • Alle andere gevaarlijke goederen (incl. asbest, droogijs, motoren)
 • E-bike/hoverboard/segway/zelfbalancerende wielen

Beveiligingsbeperkingen en veiligheidsregels verbieden het vervoer van op batterijen rijdende voertuigen zoals elektrische fietsen, hoverboards, zelfbalancerende wielen en segways. Ze worden niet aanvaard in de cabine van Air Belgium-vliegtuigen. Deze door batterijen aangedreven voertuigen kunnen echter als vracht worden vervoerd.

Niet toegestaan in ingecheckte bagage

Je ingecheckte bagage mag het volgende niet bevatten:

 • Fragiele voorwerpen
 • Waardevolle voorwerpen
 • Gevaarlijke goederen
 • Bederfelijke waren
 • Voedsel
 • Kunststukken
 • Contant geld
 • Sleutels
 • Persoonlijke elektronische apparaten
 • Verhandelbare schulden van welke aard dan ook
 • Geneesmiddelen
 • Staaltjes
 • Werkdocumenten
 • Identiteitskaart, paspoort of gelijkaardige documenten
 • Explosieven en brandgevaarlijke stoffen en apparaten
Reservelithiumbatterijen en powerbanks

Reservebatterijen en powerbanks moeten voor het inchecken uit de bagage worden verwijderd, omdat ze alleen in de cabine zijn toegelaten.

E-sigaretten

Elektronische rookapparaten moeten in je handbagage worden vervoerd. Ze zijn niet toegestaan in het ruim. Het gebruik ervan is niet toegestaan aan boord.

Belangrijk:

Om veiligheidsredenen vragen we onze passagiers om alle grote draagbare elektronische apparaten (PED's) zoals een tablet of laptop in de handbagage mee te nemen, omdat ze lithiumbatterijen bevatten die brandgevaarlijk zijn.

Wanneer deze apparaten in de cabine worden vervoerd, kan ons opgeleide cabinepersoneel alle apparaten in de gaten houden en op de situatie reageren.

Mocht het echter nodig zijn om je grote PED's in het ruim te vervoeren, zorg er dan voor dat:

Je apparaat volledig uitgeschakeld en daadwerkelijk beschermd is tegen onbedoeld inschakelen. Om er zeker van te zijn dat het apparaat nooit wordt ingeschakeld tijdens het transport, moeten alle apps, alarmen of vooraf ingestelde configuraties die het kunnen inschakelen worden uitgeschakeld of gedeactiveerd.

Je apparaat wordt beschermd tegen het risico op onopzettelijke schade door een gepaste verpakking of omhulling aan te brengen of door het in een stevige zak te plaatsen met een gepaste bescherming/schokdemping (bv. kleding).

Je apparaat mag niet samen met brandbaar materiaal worden verpakt (bv. parfums, spuitbussen, enz.).

niet toegestaan in handbagage

Je handbagage mag het volgende niet bevatten:

 • Namaak- of echte wapens, vuurwapens en andere apparaten die projectielen afvuren
 • Verdovende of bedwelmende apparaten
 • Objecten met een scherpe punt of scherpe rand (bijv. schaar, zakmes)
 • Werkgereedschappen die schade kunnen veroorzaken
 • Stompe voorwerpen (bv. honkbalknuppel)
 • Explosieven en brandgevaarlijke stoffen en apparaten
Een overtollige hoeveelheid vloeistoffen, gels of spuitbussen

Voor het vervoer van vloeistoffen en gels in je handbagage gelden internationale veiligheidsvoorschriften. Maximum 1 liter, verdeeld over individuele containers van niet meer dan 100 ml.

Wat je aan boord mag meenemen 

 • Babyvoeding voor consumptie tijdens de vlucht
 • Geneesmiddelen die tijdens de vlucht moeten worden genomen, mits je een voorschrift of attest van een behandelend arts hebt
 • Speciale dieetvoeding die tijdens de vlucht moet worden geconsumeerd

D. lithiumbatterijen (-ion of -metaal)

Lithiumbatterijen kunnen bij kortsluiting een grote hoeveelheid warmte opwekken of vuur vatten indien beschadigd, verkeerd ontworpen of verkeerd gemonteerd.

Of lithium(-ion en -metaal)batterijen en apparaten die op lithium(-ion en -metaal)batterijen werken zijn toegestaan aan boord hangt af van het aantal wattuur van de batterij en de configuratie (bijv. worden batterijen gebruikt in apparatuur of als reservebatterijen vervoerd).

Raadpleeg de tabel om het aantal wattuur (Wh) van je batterijen te achterhalen:

Batterijen van meer dan 160Wh worden nooit geaccepteerd als bagage en mogen alleen als vracht worden vervoerd.

Op batterijen rijdende voertuigen

Omwille van veiligheidsbeperkingen en -voorschriften accepteren wij geen op batterijen rijdende voertuigen (fietsen, hoverboards, segways) als normale sportuitrusting. Door batterijen aangedreven voertuigen kunnen als luchtvracht vervoerd worden en als zodanig verwerkt.

geaccepteerde zaken Waarvoor voorafgaande goedkeuring vereist is

Als je de volgende zaken aan boord wil meenemen, moet je voorafgaand toestemming krijgen van Air Belgium, hiervoor kan je contact opnemen met [email protected]

 • Lithiumbatterijen
 • Lawinerugzak en -reddingsvest
 • Wapens en munitie: wapens en munitie kunnen niet worden vervoerd als er zoveel mogelijk autorisatie is verkregen van de dienst van marchandises die gevaarlijk zijn en de beveiliging. Als u wapens en/of munitie vervoert, kunt u dit formulier naar [email protected] sturen. U ontvangt een autorisatie en/of informatie per retourzending per e-mail.
 • Elektrisch aangedreven mobiliteitshulp
 • Droogijs
 • Gaspatronen

Meer informatie in verband met onze voorwaarden voor het vervoer van Gevaarlijke Goederen vind je op deze link.

Sportuitrusting

Bagage

Met sportuitrusting reizen is geen probleem, maar neem de onderstaande vereisten wel in acht.

Je mag een klein sportartikel, zoals een tennisracket of helm, meenemen in de cabine. Dit is inbegrepen in je gratis toegestane handbagage, op voorwaarde dat het in het bagagevak boven je hoofd of onder de stoel voor je past.

Alle sportuitrusting die de limieten voor cabinebagage overschrijdt, moet in het ruim van het vliegtuig worden vervoerd. Sportuitrusting wordt door Air Belgium onder bepaalde voorwaarden en tegen een toeslag aanvaard.

Boek een plaats voor je sportuitrusting in het ruim

Reserveer een plaats in het ruim voor alle sportuitrusting, uiterlijk 72 uur vr de geplande vertrektijd van je vlucht.

Zie hieronder voor meer informatie over onze speciale voorwaarden en tarieven.

Verboden zaken

Persoonlijke gemotoriseerde voertuigen

Omwille van veiligheidsbeperkingen en -regels zijn persoonlijke gemotoriseerde voertuigen zoals hoverboards, segways en zelfbalancerende wielen verboden op vluchten wegens de grote lithiumbatterijen die ze bevatten. Om veiligheidsredenen zullen deze zaken niet worden geaccepteerd aan boord - noch in de cabine, noch in het ruim.

Op batterijen rijdende voertuigen

Deze zijn onderworpen aan de beperkingen betreffende gevaarlijke goederen en mogen alleen via onze vrachtafdeling op onze vluchten worden vervoerd.

Selecteer je sportuitrusting

Opmerkingen:

Als je sportuitrusting de maximale gewicht- en groottebeperkingen overschrijdt, moet het worden vervoerd via onze vrachtservice.

Ieder vervoer van jachtwapens, sportgeweren en munitie moet uiterlijk 7 dagen voor je vlucht worden aangegeven.

Muziekinstrumenten

Bagage

Kleine instrumenten als handbagage

Kleine muziekinstrumenten kunnen worden vervoerd als handbagage, op voorwaarde dat ze binnen de limieten voor grootte en gewicht van handbagage blijven.

Ze moeten klein genoeg zijn om veilig in het bagagevak boven je hoofd of onder de stoel voor jou opgeborgen te worden.

Muziekinstrumenten kleiner dan 115 x 45 cm, zoals een gitaar of viool, worden beschouwd als standaardbagage en zijn dus inbegrepen in je toegestane handbagage. In dit geval mag je geen extra handbagagestukken vervoeren.

Grotere instrumenten in de cabine

Als het instrument groter is dan de toegestane handbagagegrootte, bijvoorbeeld een cello, en je het wilt deze meenemen in de cabine, dan moet je een extra zitplaats kopen voor je instrument tegen het normale tarief.

Om veiligheidsredenen is deze extra stoel voor je instrument altijd een stoel aan het raam.

The extra seat must be booked in advance, no later than 48 hours before your flight. Please contact our Call Center.

De extra stoel moet van tevoren worden geboekt, uiterlijk 72 uur voor je vlucht. Neem contact op met ons callcenter.

Bij deze extra stoel voor je instrument krijg je geen bagage.

Het instrument mag niet meer dan 50 kg wegen en mag maximaal 90 x 50 x 40 cm groot zijn.

Instrumenten in het ruim

Als het muziekinstrument de limieten voor de cabine of voor een extra zitplaats overschrijdt, moet het in het ruim worden vervoerd. Een drumstel of een contrabas zijn voorbeelden van voorwerpen die eerder in het ruim worden vervoerd dan op een extra zitplaats in de cabine.

Het maximumgewicht voor een instrument in het ruim bedraagt 32 kg en de maximale lengte 300 cm.

Er is een extra vergoeding verschuldigd voor deze service, neem daarvoor contact op met ons callcenter.

Opgelet:

Muziekinstrumenten moeten worden opgeborgen in harde kisten met afgeronde randen.

Gelieve vroeg op de luchthaven aan te komen en extra inchecktijd in te rekenen wanneer je reist met een muziekinstrument. Vervolgens verzoeken wij je je vroeg bij de gate te melden om ons team op de hoogte te brengen en zodat je vooraf kan stappen.

Het is belangrijk dat je je instrument zorgvuldig inpakt. Het volledige Air Belgium team is zorgvuldig bij de omgang met je instrument, maar Air Belgium aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade.

Rates

Is je bagage te laat of beschadigd?

Na de vlucht

Is je bagage te laat of beschadigd?

Onze oprechte excuses voor eventuele vertragingen bij het aanbieden van je bagage of enige schade aan je bagage.

Indien je bagage vertraging heeft opgelopen ondanks onze beste zorgen, zullen we alles in het werk stellen om deze zo snel mogelijk terug te bezorgen.

Lees de onderstaande informatie en indien je nog vragen hebt, neem dan gerust contact op met ons callcenter.

Vertraagde bagage

Werd je bagage niet geleverd bij aankomst? Dan raden wij je aan dat meteen te melden bij de bagagedienst van de luchthaven. Na het invullen van een verklaring van verlies zal de bagagedienst daar een referentienummer (10 tekens, bijvoorbeeld CRLKF00001) aan koppelen.

Om de status te kennen, kan je terecht op www.worldtracer.aero/filedsp/kf.htm. Je kan er je dossier bekijken na het intikken van je achternaam en referentienummer.

De bagageservice doet dan zijn best om jouw spullen terug te vinden en geeft je regelmatig een statusupdate.

Beschadigde bagage

Beschadigde bagage moet onmiddellijk worden gemeld aan de bagagediensten op de luchthaven van aankomst. Ons bagageteam zal je verderhelpen en ervoor zorgen dat je de juiste vergoeding ontvangt. Elke klacht ingediend bij Air Belgium wordt niet aanvaard.

Ontbrekende voorwerpen

Belangrijk:

Als er voorwerpen ontbreken in je ingecheckte bagage, dan moet je contact opnemen met onze bagageservicedesk om het verlies te melden voordat je de luchthaven verlaat. Zo niet, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Air Belgium kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gestolen voorwerpen uit je handbagage.

Voor de volgende zaken kunnen wij nooit aansprakelijk worden gesteld:

 • fragiele of bederfelijke producten
 • beelden en kunstvoorwerpen
 • zakelijke documenten
 • verhandelbare papieren
 • edele metalen
 • computers, persoonlijke elektronische apparaten
 • camera's
 • sieraden
 • geneesmiddelen
 • gsm's
 • andere identificatiedocumenten
 • voedsel
 • geld
 • paspoorten
 • sleutels

Je moet je claim binnen de 7 dagen na aankomst indienen, die tevens het volgende moet bevatten:

 • Een lijst van alle ontbrekende zaken
 • Facturen, bankuittreksels, aankoopbewijzen en een verklaring van de waarde van de ontbrekende zaken
 • Je ticket of instapkaart
 • Je bagageontvangstbewijs
 • Het referentienummer van het op de luchthaven ingevulde "Property Irregularity Report"

Verloren voorwerpen

Als je op de luchthaven of aan boord van het vliegtuig voorwerpen hebt verloren, neem dan contact op met de bagagediensten op de luchthaven.

Luchthaven contacten - Lost & Found

Brussels Airport - België (BRU)

Lost & Found Service

+32 2 753 77 07

Brussels South Charleroi Airport - België (CRL)

Lost & Found Service

Locatie: aankomsthal. Openingsuren van 05h30 tot 00h00.

+32 71 251 435

[email protected]

Cape Town International - Zuid-Afrika (CPT)

Lost & Found Service - Menzies

+27 214 088 351

[email protected]

Curaçao International Airport (CUR)

Lost & Found Service - Swissport

+599 98 39 12 99

[email protected]

Guadeloupe Pôle Caraïbes (PTP)

Johannesburg International - Zuid-Afrika (JNB)

Lost & Found Service - Menzies

+27 119 207 511

[email protected]

Martinique Aimé Césaire Airport (FDF)

Lost & Found Service

Openingsuren van 07h00 tot 22h00.

+33 596 421 995

Punta Cana International - Dominicaanse Republiek (PUJ)

Lost & Found Service - Assist Air Group

+809 959 18 69

[email protected]

Sir Seewoosagur Ramgoolam International - Mauritius (MRU)

Lost & Found Service

+230 603 30 82

[email protected]

 • Credit cards

  VISA MasterCard Diners Club International CB
 • Bancontact

  Bancontact
 • Belfius Pay Button

  Belfius Pay Button
 • iDEAL

  iDEAL
 • Pay with multiple credit cards

  VISA MasterCard CB
 • Split payment

  VISA MasterCard CB
 • Bank transfer

  SEPA
 • Payment in installments

  FLOA x3