Sorry, we ondersteunen geen Internet Explorer.

Wettelijke informatie

Privacybeleid

Bij Air Belgium is uw privacy onze zorg.

Alle persoonlijke gegevens die tijdens uw bezoek aan onze websites worden verzameld, worden in overeenstemming met de bepalingen van het Belgisch recht, meer bepaald de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de uitvoeringsbesluiten ervan.

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens, als u ze ons zelf verschaft, bijvoorbeeld tijdens de registratie, als onderdeel van een enquête of wedstrijd of tijdens contractuele transacties (bv. boeken van een vlucht) en, in de mate waarin u dit toestaat, om u te informeren over diensten waarin u misschien geïnteresseerd zou kunnen zijn (bv. om updates over Air Belgium te ontvangen).

Naast informatie in verband met diensten waarvoor u zich hebt ingeschreven, kunnen we u contacteren met informatie over onze andere producten en diensten die u misschien interesseren.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden.

Air Belgium maakt uw persoonlijke gegevens niet bekend aan andere organisaties of entiteiten en verkoopt, verhuurt of ruilt ze niet, tenzij u hiervan eerst op de hoogte bent gesteld en hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd of indien vereist bij wet, met de uitzondering van mededeling van persoonlijke gegevens aan bedrijven waarvan de tussenkomst als gegevensverwerkers namens ons en uitsluitend onder ons beheer vereist is om de bovenstaande doelen te bereiken.

Wanneer u naar bepaalde buitenlandse bestemmingen vliegt, is Air Belgium wettelijk verplicht om bepaalde passagiersinformatie aan de veiligheids- of douane-instanties van die landen door te geven. Als overheidsdiensten of -instanties ons vragen om persoonlijke gegevens te verzamelen of te delen, doen wij dit uitsluitend binnen het toepasselijke wettelijk kader.

Air Belgium hanteert technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens in ons bezit te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, verwijdering of ongeoorloofde toegang. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd volgens de nieuwste technologische ontwikkelingen.

U hebt het recht om uw gegevens in te kijken, te beperken en indien nodig rechtzetting van eventuele onjuiste gegevens te eisen. U kunt verder te allen tijde door middel van een eenvoudig verzoek gratis bezwaar aantekenen tegen de toekomstige verwerking van uw persoonlijke gegevens voor directe marketing. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een e-mail met uw eventuele vragen naar het volgende adres te sturen: [email protected]

 • Credit cards

  VISA MasterCard Diners Club International CB
 • Bancontact

  Bancontact
 • Belfius Pay Button

  Belfius Pay Button
 • iDEAL

  iDEAL
 • Pay with multiple credit cards

  VISA MasterCard CB
 • Split payment

  VISA MasterCard CB
 • Bank transfer

  SEPA
 • Payment in installments

  FLOA x3