Sorry, we ondersteunen geen Internet Explorer.

Wettelijke informatie

Passagiersrecheten

MEDEDELING IN HET GEVAL VAN INSTAPWEIGERING, ANNULERING OF LANGE VERTRAGING

Deze mededeling bevat belangrijke informatie over uw rechten in geval van instapweigering, annulering van vluchten of vluchtvertraging van minstens 2 uur volgens Verordening (EG) nr. 216/2004 (de "Verordening"). De Verordening is van toepassing op passagiers die vertrekken vanaf een EU-luchthaven en op passagiers die van een niet-EU-luchthaven vertrekken naar een EU-luchthaven, tenzij zij bepaalde voordelen of compensatie hebben ontvangen en bijstand hebben gekregen in dat niet-EU-land. De Verordening is van toepassing op voorwaarde dat u een bevestigde boeking voor de betreffende vlucht heeft en, behalve in geval van annulering, u zich op tijd aandiende voor de check-in zoals aangegeven. De Verordening is niet van toepassing op die gratis reizen of tegen een gereduceerd tarief dat niet rechtstreeks of indirect voor het publiek toegankelijk is. Deze mededeling wordt u louter informatief gecommuniceerd, wij raden aan om tevens kennis te nemen van de Verordening.

INSTAPWEIGERING

In het geval dat er geen stoel beschikbaar is voor een passagier met een bevestigde boeking, zullen we vrijwilligers vragen om hun boeking in te ruilen voor onderling overeengekomen voordelen. Indien er niet voldoende vrijwilligers zijn, kunnen we passagiers weigeren tegen hun wil.

Indien u tegen uw wil wordt geweigerd, tenzij u geweigerd wordt in te stappen om een reden die is uiteengezet in de Algemene Vervoersvoorwaarden of aanverwante wetgeving (zoals gezondheid, veiligheid, beveiliging of ontoereikende reisdocumenten), heeft u recht op de in leden 1 tot en met 3 vermelde rechten.

ANNULERING

Indien uw vlucht geannuleerd is, heeft u recht op de maatregelen die zijn beschreven in de onderstaande paragrafen 1 tot en met 3. Het recht op compensatie, kunnen we weigeren indien:

- de annulering u tenminste twee weken voor de geplande vertrektijd wordt meegedeeld, of

- de annulering u tussen twee weken en zeven dagen voor de geplande vertrektijd wordt meegedeeld en u een andere vlucht naar uw bestemming wordt aangeboden die niet eerder dan twee uur voor de geplande vertrektijd vertrekt en hen minder dan vier uur later dan de geplande aankomsttijd op de eindbestemming brengt; of

- de annulering u minder dan zeven dagen voor de geplande vertrektijd wordt meegedeeld en u een andere vlucht naar uw bestemming wordt aangeboden die niet eerder dan één uur voor de geplande vertrektijd vertrekt en minder dan twee uur later dan de geplande aankomsttijd op de eindbestemming brengt; of

- we kunnen aantonen dat de annulering het gevolg is van buitengewone omstandigheden die ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen konden worden.

VERTRAGING

Indien we redelijkerwijs verwachten dat uw vlucht 2 uur of meer vertraagd wordt na de geplande vertrektijd in geval van een vlucht van 1500 km of minder, of 3 uur of meer in geval van een vlucht binnen de EU van meer dan 1500 km of een niet intra-EU-vlucht tussen 1500 km en 3500 km, of 4 uur of meer in geval van een niet intra-EU-vlucht van meer dan 3500 km, heeft u recht op de maatregelen die zijn beschreven in de leden 1 tot en met 3.

NATIONALE HANDHAVINGSINSTANTIE

In België is de nationale handhavingsinstantie van de Verordening: FOD Mobiliteit & Transport – Directoraat-generaal Luchtvaart – Strategische Cel - Passagiersrechten, City Atrium, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel - [email protected]. De lijst met andere Europese NEB is beschikbaar op deze link.

CONTACTGEGEVENS

Air Belgium NV, Customer Relations, 2 rue Emile Francqui, 1435 Mont-Saint Guibert, België. [email protected]

1 – RECHT OP COMPENSATIE

Indien u tegen uw wil wordt geweigerd in te stappen of uw vlucht wordt geannuleerd of 3 uur of langer vertraagd in verhouding tot de geplande aankomsttijd (op voorwaarde dat zich geen buitengewone omstandigheden voordoen), heeft u recht op:

- 250 EUR voor vluchten van 1500 km of minder; of

- 400 EUR voor alle intra-EU-vluchten van meer dan 1500 km, of voor niet intra-EU-vluchten tussen 1500 en 3500 km; of

- 600 EUR voor niet intra-EU-vluchten van meer dan 3500 km.

Indien we u een alternatieve vlucht kunnen aanbieden en de aankomsttijd van de omgeleide vlucht overschrijdt de geplande aankomsttijd van de geboekte vlucht niet met:

- 2 uur voor alle vluchten van 1500 km of minder; of

- 3 uur voor alle intra-EU vluchten van meer dan 1500 km, of voor niet intra-EU-vluchten tussen 1500 en 3500 km; of

- uiterlijk 4 uur voor niet intra-EU-vluchten van meer dan 3500 km;

kan de compensatie met 50% verminderd worden.

De afstanden worden gemeten met de grootcirkelmethode.

2 – RECHT OP TERUGBETALING OF HERROUTERING 

Indien u wordt geweigerd in te stappen (vrijwillig of onvrijwillig) of uw vlucht wordt geannuleerd, heeft u bovendien het recht om te kiezen tussen:

a) volledige terugbetaling van het ticket binnen zeven dagen, overeenkomstig de Verordening, tegen de prijs waarvoor het gekocht was, voor het gedeelte of de gedeelten van de reis die niet zijn gemaakt en voor het gedeelte en de gedeelten die reeds zijn gemaakt indien verder reizen in het licht van het oorspronkelijke reisplan geen zin meer heeft, alsmede in voorkomend geval, een retourvlucht naar het eerste punt van vertrek bij de eerste gelegenheid; of

b) een andere vlucht onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden naar uw eindbestemming bij de eerste gelegenheid; of

c) een andere vlucht onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden naar uw eindbestemming, op een latere datum naar keuze van de passagier, indien er plaats beschikbaar is.

Indien uw vlucht tenminste 5 uur vertraging heeft en u ervoor kiest om niet te reizen, heeft u recht op het voordeel van punt a) hierboven.

3 – RECHT OP VERZORGING

Indien u tegen uw wil wordt geweigerd in te stappen, indien uw vlucht wordt geannuleerd of meer dan 2 uur wordt vertraagd, voorzien wij u gratis:

a) maaltijden en verfrissingen, in redelijke verhouding tot de wachttijd;

b) twee telefoongesprekken of telex-, fax- of e-mailberichten;

c) hotelaccommodatie in gevallen waarin een verblijf van één of meer nachten noodzakelijk wordt, of waarin een langer verblijf noodzakelijk wordt dan uw geplande verblijf;

d) vervoer tussen de luchthaven en de plaats van de accommodatie (hotel of andere accommodatie).

Indien uw vlucht wordt vertraagd of geannuleerd zonder kennisgeving voorafgaand aan uw aankomst op de luchthaven van vertrek, bieden we u de bovenstaande punten a) en b) aan. Indien, bij gevolg van vertraging of herroutering na een annulering, wordt verwacht dat uw nieuwe vertrektijd tenminste de dag na de oorspronkelijke dag van vertrek zal zijn, bieden we u ook de maatregelen aan vermeld onder c) en d).

 • Credit cards

  VISA MasterCard Diners Club International CB
 • Bancontact

  Bancontact
 • Belfius Pay Button

  Belfius Pay Button
 • iDEAL

  iDEAL
 • Pay with multiple credit cards

  VISA MasterCard CB
 • Split payment

  VISA MasterCard CB
 • Bank transfer

  SEPA
 • Payment in installments

  FLOA x3